Atgal

VIEŠOJI ĮSTAIGA VŠĮ Be1SC (prekinis ženklas Futbolo mokykla KIX), juridinio asmens kodas 303270598, buveinės adresas: Draugystės g. 13 A, Kaunas (toliau – FM KIX), atstovaujama direktoriaus Andriaus Markevičiaus, kiekviena Šios sutarties Šalis atskirai Šioje sutartyje vadinama „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, atsižvelgdamos į tai, kad:

AKADEMIJA:

VieŠoji įstaiga BE1SC

juridinio asmens kodas: 303270598

buveinės adresas: Draugystės  g. 13 A, Kaunas

el. paŠto adresas: nfa@be1.lt


Direktorius Andrius Markevičius

Uždaryti